FishTank Online Aquarium Calculator

Home | Online Calculator | Contact Us | boonedocks.net

Languages: English  Español  Deutsch  български  (about the translations)


Vatten/Material:

Vattenslag:  Väggmaterial:

Geometri:

(Mät insidan av akvariet)

Akvarieform (sett ovanifrån):

Längd/Diameter: cm   Bredd: cm   Höjd: cm   Väggtjocklek: cm

Substrat:

Substratslag:   Genomsnittstjocklek för substratet: cm

Temperatur:

Rumstemperatur: °C   Vattentemperatur: °C


Längd: Volym: Massa:
Vikt: Värme: Temperatur:

Upplysning: Denna webbsida använder 'cookies' för att komma ihåg vilka enheter du föredrar. De används inte för någon annat.

Copyright © 1997-2009 boonedocks.net. All rights reserved.
Last Updated: April 26, 2009